Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Egbers Stenen vindt het van groot belang dat de winning en verwerking van natuursteen op een duurzame manier plaatsvindt. Wij kopen hoofdzakelijk direct in bij fabrieken in de Europese Economische Ruimte (EER) waar we een langjarige verbintenis mee hebben. De fabrieken doen zaken met groeves die ook in de EER liggen. We kennen deze groeves goed en bezoeken ze regelmatig. Over het algemeen zijn de arbeidsomstandigheden van een hoog niveau en wordt veel aandacht besteed aan veiligheids- en milieuaspecten. Incidenteel kopen wij ook in bij landen buiten de EER.

Code of conduct

Egbers Stenen hanteert in haar inkooptraject een Code of Conduct. In dit document verplichten wij onszelf en onze leveranciers om zich te houden aan een aantal belangrijke juridische, ethische, milieutechnische en sociale normen en waarden.

Initiatief TruStone

Egbers Stenen is aangesloten bij het Initiatief TruStone. TruStone is gebaseerd op de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organization (ILO). In dit Initiatief werken Nederlandse en Vlaamse bedrijven, vakbonden, ngo’s en overheden samen aan verduurzaming van internationale ketens.

Als deelnemer aan het Initiatief TruStone voeren wij een zogenoemd due diligence-proces uit. Dit betekent concreet dat wij op een systematische manier onderzoeken of wij zelf rechtstreeks, of via de keten van leveranciers, in verband staan met schade die wordt toegebracht aan mens, dier, natuur en milieu. Het gaat daarbij niet alleen om feitelijke schade, maar ook om het risico dat er schade kan ontstaan. Als wij constateren dat we betrokken zijn bij schade, of het risico daarop, nemen we maatregelen om negatieve gevolgen te voorkomen, te beperken of te stoppen.

Egbers Stenen B.V. importeert natuursteen uit China. Er is hier een grote diversiteit aan type natuursteen te vinden. Wij zijn in 2023 zelf naar China gegaan om met producent productieproces van groeve tot eindproduct te zien. De bevindingen over werkwijze zijn erg positief.
De producent heeft alles laten zien. De ontginning van blokken in de groeve gebeurt met het moderne technieken en de veiligheidsmaatregelen worden goed in achtgenomen. In de fabriek hebben de werknemers hun persoonlijke beschermingsmiddelen en wordt er gewerkt met machines als CNC. Kwaliteit van de eindproducten is erg hoog. Het Plan van Aanpak is te vinden op de website van het initiatief TruStone (https://www.trustone.nl)

Adresgegevens


Egbers Stenen

Sint Teunismolenweg 54
6534 AG Nijmegen

Mob (Hein): (06) 204 332 75
Mob (Gijs): (06) 22 26 11 09
Mail: info@egbersstenen.nl
KvK: 86814958
BTW: NL864095077B01
Iban: NL56RABO0365168254

RECENTE PROJECTEN
Foto bij i-Lent Nijmegen
Foto bij Keiformaten Otho Heldringstraat
Foto bij Keiformaten Freek Oxstraat
Foto bij Station Harderwijk
Foto bij Kloostermoppen fort Knotsenburg Nijmegen
Foto bij Twee kantoren in Elst
Foto bij 116 appartementen en een supermarkt te Velp
Foto bij Kantoorpand in Elst
Foto bij Levering stenen voor Spa en Sauna
Foto bij Kloosterradenstraat Kerkrade
Foto bij Woonhuis Nijmegen
Foto bij Natuursteenbanden Noordeinde Den Haag
Foto bij Beethovenstraat Amsterdam
Foto bij Zitmuur centraal station Amsterdam
Foto bij Marktplein Apeldoorn
Foto bij Station Naarden-Bussum Westzijde
Foto bij Zwembad Het Baken Zeewolde
Foto bij Havendam Harderwijk
Foto bij Zitbanken RAI Amsterdam
Foto bij Natuursteen trappen Kerkrade
Foto bij Natuurstenen paaltjes